MAKEOVER YOUR SMILE

COSMETIC DENTISTRY

HOT PROMOTION
ทันตกรรม ความงาม - ทำฟัน ทุกประเภท

รายการทันตกรรมที่ คลินิกทันตกรรม คอสเดนท์

รายการทันตกรรมที่ คลินิกทันตกรรม คอสเดนท์

รายการทันตกรรมที่ คลินิกทันตกรรม คอสเดนท์
คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ทำการรักษาทุกประเภท
โดยมีจุดเด่นที่ทางคลินิกเน้นมากคือ เรื่องของรอยยิ้มที่สวยงาม

ทันตกรรม ความงาม - ทำฟัน ทุกประเภท
คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์

About clinic

COSDENT by SLC

คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์

cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ คลินิกทัตกรรมเพื่อความสวยงาม
และการรักษาทุกประเภท ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามกับทีมว่าความสวยงามคืออะไร?

cosdent clinic

COSMETIC DENTISTRY

MAKEOVER YOUR SMILE


คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายของ COSDENTbySLC

Cosmetic Dentistry – นิยามความสวยงามของฟัน
เป็นโจทย์ที่คลินิก COSDENTbySLC
ได้นำมาวิเคราะห์ และมองหาว่าความหมายมันคืออะไร
ความสวยงามได้ถูกนิยามว่าคือสถานภาพ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
และความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุลย์
สัดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งๆนั้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะหรือความคิด

ฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมชาติและความหมายของ
ความงามจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาของสุนทรียศาสตร์อ้างอิง
จากผลงานวิจัยกลุ่มนักปราชญ์ที่ผ่านมาทำให้
พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่
กับผู้รับรู้และอีกกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแท้

ทฤษฎีความงามนั้นได้ถูกพบตั้งแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส
เช่น พีทาโกรัสได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และ
ความงามพีทาโกรัสสังเกตว่าสิ่งที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ(golden ratio)

คลินิก ฟันสวย
สัดส่วน Golden ratio


การวิจัยในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ที่มีหน้าตาที่สมดุลย์
และเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ
มักจะถูกมองว่างามกว่าคนอื่นๆ
ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานว่าความงามนั้น
มีค่าที่เที่ยงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้

นอกจากนี้ความสมดุลได้ถูกพิสูจน์จาก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลดึงดูด
ต่อสายตาของมนุษย์จากงานวิจัยของ Professor Gordon Patzer’s
พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างที่เป็นแรงดึงดูดของรูปลักษณ์บนใบหน้า

คลินิกฟันสวย
สัดส่วนต่างๆที่เหมาะสมบนใบหน้า

ฟัน 76%

ยิ้ม 75%

ริมฝีปาก 75%

ตา 63%

จมูก 58%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการออกแบบความงาม
บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องฟัน
แต่หมายถึงองค์ประกอบบนใบหน้าทั้งหมดว่า
จะทำอย่างไรให้ใบหน้าได้รับความสมดุลย์
และความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจาก “รอยยิ้ม”
และด้วยนวัตกรรมทางด้านการออกแบบ
ให้สมดุลย์นั้นคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบรูปฟันให้เหมาะสม
และเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปฟัน
และสุขภาพฟันอยู่อย่างคงทนและเหมาะสมกับคำว่า “ความสวยงาม”

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ ที่มา วิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายของคลินิกทันตกรรม COSDENTbySLC
โดยที่จริงแล้วนั้น เราไม่ได้เพียงจะให้ทุกๆคนได้รับ
ความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพฟันที่ดูแลโดย
ทีมแพทย์ท่เชี่ยวชาญและยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
คือทางคลินิกต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คลินิก
ของเราได้รับความมรักที่สวยงามเหมือน
ดังความสวยงามที่เราบรรจงและปราณีตมอบให้เช่นกัน

COSDENTbySLC
COSMETIC DENTISTRY
MAKEOVER YOUR SMILE

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

“เพราะฟันสวย สร้างได้”

COSDENTBYSLC
คลินิกทันตกรรมความงาม
และการรักษาครบวงจรโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

cosdent
คลินิกทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร – COSDENTbySLC

ศูนย์ทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร COSDENT by SLC

Service – ประเภทการรักษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

about clinic

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS
&
UPDATE

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ รวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆจากทางคลินิกมีจัดขึ้น รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น

เพื่อให้คนไข้หรือลูกค้าของเราได้รับทราบและสามารถติดตามเรื่องราวดีๆ

หรือกิจกรรมที่จะมีทั้งสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย

ยังไงก็อย่าลืมติดตาม ข่าวสาร ที่มี ใน NEWS & UPDATE ได้เลยนะครับ

Service

การทำฟัน ประเภทต่างๆ Service

การทำฟัน ประเภทต่างๆ Service หรือ เรียกอีกอย่างว่า รายการหัตถการ
โดยคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือการเน้น
การทำทันตกรรม ความงาม อาทิเช่นการทำฟันปลอม รากเทียม
วีเนียร์ ฟอกสีฟัน โดยงานทันตกรรมทุกประเภท ก็เป็นสิ่งที่งทางคลินิก
ทำอยู่แล้ว โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ล่ะด้าน รวมถึงการรักษา ทุกประเภท

คนไข้จึงสามารถมาที่เดียวก็สวยได้ครบพร้อมสุขภาพฟันที่แข็งแรงที่
คลินิกทันตกรรม COSDENT by SLC

การทำฟัน ประเภทต่างๆ Service
การดูแลรักษาคนไข้ที่ คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

ทันตกรรม ความงาม – ทำฟัน ทุกประเภท

Dental Service (หรือศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า Dental Procedure)

1. Easy White (teeth whitening) –  ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว
ฟอกสีฟัน

นวัตกรรมใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วในการทำให้ฟันขาว
โดยนำระบบการฟอกฟันคลูไลท์ เทคโนโลยีในการฟอกสีฟัน
ในการทำงานเรื่องนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน
เราจึงมั่นใจว่าและนำนวัตกรรมที่ทำให้ฟันขาวขึ้นภาย
ในระยะเวลาเพียง 45 นาที Easy white

โดยจุดเด่นที่แตกต่างคือระบบไฟและน้ำยา
ที่ทำให้คนที่มาทำอาจมีโอกาสไม่เสียวฟันจากการทำ

สามารถดูรายละเอียดในแบบ video ได้ที่ Youtube (คลิกเพื่อชม)


2. Orthodontics ( Teeth Straighten) การจัดฟัน

การจัดฟันถือเป็นทันตกรรมอีกสาขาหนึ่ง
ซึ่งเน้นในเรื่องการเรียงตัวของฟัน ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังนี้
ถ้าไม่แน่ใจว่า ฟันแบบไหนที่เข้าข่ายว่าควรจัดฟัน
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบได้ที่นี่

จัดฟัน, cosdentbyslc, การจัดฟัน, ดัดฟัน
จัดฟัน

2.1 การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket)

2.2 การจัดฟันแบบ Damon

2.3 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic or Clear Bracket)

2.4 การจัดฟันถอดได้แบบใส Clear Aligner or Invisalign

และจัดฟันอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของคนไข้


3. Veneer (Smile makeover) – วีเนียร์ 

cosdentbyslc, veneer, แปะฟัน, วีเนียร์, แปะฟันขาว
veneer

การสร้างรอยยิ้มใหม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญบนใบหน้า
การปรับเปลี่ยนรอยยิ้มและลักษณะของฟัน ทั้งการสร้างให้ฟันขาวตามเชดที่ต้องการ
สร้างฟันมีขนาดใหญ่ขึ้น, ลดระดับความห่างของฟันและ
แก้ไขรูปลักษณ์ของฟันให้เป็นไปตามความต้องการ


4. การรักษาทั่วไป หรือเรียกว่า GP

ทำฟัน
การรักษาทั่วไป

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์  ไม่ได้เป็นเพียงคลินิกทันตกรรมความสวยงาม
แต่ยังมุ่งเน้นในการรักษาอย่างครบวงจร ฉะนั้นเราจึงใส่ใจในทุกๆด้าน
เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด การตรวจวินิฉัย การถ่ายภาพเอกซเรย์
การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา การขูดหินปูน
การอุดฟัน การขัดฟัน ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ การถอนฟัน
โดยเราได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านเพื่อให้คำปรึกษา
และรักษาให้ตรงกับสภาพปัญหาฟันของคนไข้ให้ถูกต้องและดีที่สุด


5. PERIODONTIC หรือเรียกว่า ทันตกรรมมโรคเหงือก

การรักษาโรคเหงือก, เงหือกอักเสบ
การักษาโรคเหงือก

ทันตกรรมโรคเหงือกหรือเรียกอีกอย่างว่า โรคปริทันต์
หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโรคเหงือกอักเสบโดยโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของ
อาการฟันโยกและอาจต้องถอนฟันทิ้งไปในที่สุด และยังเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอีกด้วย
หากพบว่าเป็นควรจะรีบทำการรักษาในทันทีเพราะหากปล่อยไว้จะทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น
เพราะหากปล่อยไว้ โรคเหงือก จะทำให้เกิดการสูญเสียฟันได้


6. crown หรือ ฟันปลอม 

crown, ฟันปลอม
crown – ฟันปลอม

ฟันปลอมหรือทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอมที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟัน
ที่สูญเสียไปซึ่งมีทั้งแบบครอบฟันและสะพานฟัน


7. Dental Implant หรือ ทันตกรรมรากฟันเทียม 

รากเทียม, implant
implant

คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ
โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน
ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ
ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

1. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที

2. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

3. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป


8. root canal treatment หรือ การรักษาราก 

cosdentbyslc, root canal treatment, รักษาราก, รักษารากฟัน
รักษาราก

เป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและ
เนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อ
บริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ
ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่
ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมบริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อ
กระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน
การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและ
ช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป


ทันตกรรม ความงาม ต่างๆ และการ ทำฟัน รักษาทุกประเภท

ประเภทการรักษา
ประเภทการรักษา

COSDENT by SLC

ประเภทงานทันตกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อให้คนไข้ทุกท่านได้เข้าใจ
และรับรู้ถึงประเภททันตกรรมทั้งหมดที่คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มี
และการทำงานทันตกรรมโดยทีมงานทันตแพทย์ที่มีคุณภาพและชำนาญ
ในแต่ละสาขา รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่จะคอยดูแล
และให้บริการอย่างมืออาชีพและด้วยความเต็มใจ ประกอบกับบรรยากาศของ
ร้านที่ตกแต่งเพื่อความสบายและอบอุ่น พร้อมด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

และที่สำคัญเรายังคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ด้วยระบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไข้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลสุขภาพปาก
และฟันอย่างดีที่สุด เพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม ลมหายใจหอมสดชื่น และการดูแลด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร


ทันตกรรมพื้นฐาน

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน การเพิ่มเสน่ห์ให้รอยยิ้ม

จัดฟัน

เพื่อการเรียงตัวที่สวยงามของรอยยิ้ม

ทันตกรรมด้านอื่นๆ

ประเภทของการทำฟันต่างๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและรับสิทธิประโยชน์

-- LINE@ --